εξειδικευμενε? σχολε? χορου oriental belly dance χορο? τη? κοιλια? gadala
www.gadala.gr
  • Are you sure you want to sign out?
Delete Message
  • Are you sure you want to delete?
  • Delete
  • Cancel
Sign In
Don't have an Aimoo account? Just Sign Up
  • User Name:
  • Password:
Forum Stat
Latest Members
Title:ΔΑΣΚΑΛΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ GADALA ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ
Views: 15
<1>
Author
  • Registered: 03/24/2010
  • Posts: 133
  • Score: 133
  • Rank:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ K. ΦΩΤΕΙΝΗΣGADALA ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝUNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

www.gadala.gr * 2103211008 * info@gadala.gr

http://www.oriental.edu.gr/index.php/article-belly-dance-articles-news-seminars-seminaria-bellydancing-seminario-aigyptiakou-xorou-koilias-seminar-folklore-arabic-music-tsifteteli-show-dvd-lessons-ekdiloseis-parousiasi-xorografia-anakoinosiseis-gadala/138-kallitexniki-dieuthintria-paradosiakon-xoron-tis-aigyptou-unesco-peiraias

Gadala Oriental Belly Dancing Studio

www.gadala.gr * 2103211008 * info@gadala.gr

Εξειδικευμ?νο Κ?ντρο Διδασκαλ?α? Ανατολ?τικου Χορο? - Εξειδικευμ?νηΣχολ? Χορο? Οριεντ?λ

Ο ποιοτικ?? ανατολ?τικο? χορ?? ? χορ?? τη? κοιλι?? ? oriental ?  belly dance ?πω??χει γ?νει γνωστ?? στο ευρ? κοιν? ?χει ?νομα: GADALA. 

Διδαχθε?τε ποιοτικ? δ?πλα μα? τι? τεχνικ?? του παραδοσιακο?ανατολ?τικου χορο? ξεφε?γοντα? απ? τον τρ?πο που παρουσι?ζεται απ? τηνπλειοψηφ?α των σχολ?ν χορο? μ?σα απ? το διεθν?? αναγνωρισμ?νο τεχνικολ?γιο τη?ελληνοαιγ?πτια? χορογρ?φου, χοροδιδασκ?λου Γκανταλλ? Φωτειν??.

Η ?ννοια του εξειδικευμ?νου κ?ντρου διδασκαλ?α? ανατολ?τικουχορο? Οριεντ?λ GADALA π?ρα απ? το γεγον?? ?τι διδ?σκουμε αποκλειστικ? τονπαραδοσιακ? αιγυπτιακ? χορ?, ε?ναι και απολ?τω? εφ?μιλλη με την επ?λληλη ρο?των μαθημ?των.

Στο εξειδικευμ?νο κ?ντρο παραδοσιακ?ν αραβικ?ν χορ?ν GADALA ?λα τα τμ?ματαπραγματοποιο?νται καθημεριν? και αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα την ανακ?κλωση, μεταπ?δησητων μαθητ?ν απ? τα αρχ?ρια σε προχωρημ?να επ?πεδα επομ?νω? πραγματοποιο?νταιεγγραφ?? καθ' ?λη την δι?ρκεια του ?του?.

Ο χρ?νο? μετ?βαση? απ? ?να επ?πεδο σε ?λλο, εξαρτ?ται αποκλειστικ? απ? τηνπροσπ?θεια και τον χρ?νο που αφιερ?νετε αλλ? και την αφομο?ωση των τεχνικ?ν τη?μεθ?δου Gadala σε θεωρητικ? αλλ? και πρακτικ? επ?πεδο.

Η μοναδικ? εξειδικευμ?νη σχολ? ανατολ?τικου χορο? orientalbelly dance που για πρ?τη φορ? στην Ελλ?δα σα? δ?νει την δυνατ?τητα απ?κτηση?διεθν?? αναγνωρισμ?νου τ?τλου σπουδ?ν στον αυθεντικ? ανατολ?τικο χορ? κατ?πινεξετ?σεων με την εγκυρ?τητα και αξιοπιστ?α του παγκ?σμιου οργανισμο?ανατολ?τικου χορο? M.E.D.W.OR. /Middle Eastern Dance World Organization ForDistinguishing The Cultural Heritage And Folk Art Of Egypt And Countries Of TheMiddle East.

Διδαχθε?τε ποιοτικ? δ?πλα μα? τι? τεχνικ?? του παραδοσιακο?ανατολ?τικου χορο? .

               


Agias Eleousis 5, Monastiraki- Athens, GREECE 
GADALA SPECIALIZED CENTER OF TEACHING ORIENTAL BELLY DANCE IN ATHENS (MEMBER OFMEDWOR)

PC.. 10554
Tel.: +30 2103211008
Email: info@gadala.gr

www.gadala.gr

www.bellydance.edu.gr

www.oriental.edu.gr

 

TAGS:ORIENTAL, BELLYDANCE, ΟΡΙΕΝΤΑΛ, SXOLI, ΜΑΤΗΙΜΑΤΑ,ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΕΣ, SXOLES, ΧΟΡΟΥ, ΧΟΡΟΣ, GADALA, ΑΘΗΝΑ, ΚΕΝΤΡΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, SEMINARIO, SEMINARIA, MATHIMA, DASKALA, ΔΑΣΚΑΛΑ, ΜΑΘΗΜΑ, ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, BELLY DANCE, BELLY DANCING, BELLY,DANCING, BELLYDANCER, BELLYDANCERS, XOREYTRIA, XOREYTES, XOREUTRIES, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, SEMINARION, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, SEMINARIOU, XOREUTES, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ, ΧΟΡΕΥΤΗΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟ, ΑΡΑΒΙΚΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΑΡΑΒΙΚΟΥ, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ, ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ, TSIFTETELI, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕYΜΕΝΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ, ΠΤΥΧΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΟΜΑΔΙΚΟ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ,ΤΙΜΕΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΑΡΧΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΑΤΡΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΡΗΤΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΛΚΙΔΑ, STUDIO, CENTER, SCHOLI, SCHOOL, LESSONS,TEACHER, TEACHING, SEMINARS, SEMINAR, PROGRAMME, BIO, SHOW, DVD, VIDEO,PERFORMANCE, SCHOLES, TSIFTETELIA, XOROI, ΑΡΑΒΙΚΟΙ, ΧΟΡΟΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΙ, ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ, FOLKLORE, TRADIOTIONAL, EGYPT, EGYPTIAN,DANCERS, ΓΚΑΝΤΑΛΛΑ, ΓΚΑΝΤΑΛΑ, FOTINI, GKANTALLA, ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ, ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΡΧΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ,ΚΟΡΙΤΣΙ, ΜΙΚΡΑ, ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ, ΚΟΠΕΛΑ, ΚΟΠΕΛΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ,ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ, ΥΠΟΘΕΣΗ, ΜΑΘΑΙΝΩ, ΧΟΡΕΥΩ, ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ, ΧΑΝΩ, ΚΙΛΑ, ΜΑΘΩ, ΜΑΘΕΙ, ΧΟΡΕΥΕΙ,ΑΡΧΑΡΙΩΝ, ΑΡΧΑΡΙΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ,ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΑ, ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ, ΑΡΑΒΙΚΟΣ, ΑΡΑΒΙΚΟΙ, ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙΑ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΕΞΕΤΑΣΤΡΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ,ΔΙΔΑΣΚΩ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΛΟΓΙΟ, SXOLON, SXOLVN, χορ??, οριεντ?λ, xoros, oriental, tsifteteli, bellydance, bellydancing, mathimata, mathima, sxoli, scholi, belly dance, μ?θημα, μαθ?ματα, μ?θημαχορο?, κ?ντρο, αθ?να, gadala,γκανταλλ?, γκανταλα, φωτειν?, βιογραφικ?, bio, biography,Μοναστηρ?κι, ανατολ?τικο? χορ??, χορ?? τη? κοιλι??, xoros tis koilias, σχολ?,σχολη, σχολ? χορο?,χορο?, σχολ?? χορο?, σχολ? ανατολ?τικου χορο?, οριεντ?λ, πτυχ?ο, δασκ?λα, χορογρ?φο?,καθηγ?τρια, χορε?τρια, χορευτ??, αραβικ?? χορ??, αιγυπτιακ?? χορ??, τσιφτετ?λι,σεμιν?ριο, σεμιν?ρια, seminario,seminaria, seminar, Athens, Greece, Arabic dance, belly, dancers, bellydancer, lessons, school, studio, εξειδικευμ?νη σχολ?, εξειδικευμ?νε?σχολ??, σχολ??, εξετ?σει?, τεχνικολ?γιο, χορογραφ?α, κοιλι??, αιγ?πτια, daskala, ανατολ??, ανατολ?, χορ??τη? ανατολ??, folklore,Egyptian, dance, egypt, bellydancers, seminars, certifications, diploma, δ?πλωμα, διδασκαλ?α, χοροδιδασκαλ?α,μαθα?νω, χορε?ω, διδ?σκω, παρ?σταση, show, festival,audition, χορε?τριε?,εκδ?λωση, εκδηλ?σει?, χορο?, παραδοσιακ??, αυθεντικ??, αυθεντικο?, παραδοσιακο?,χορ?ν, ισλαμικ?? χορ??, αραβικο? χορο?, ανατολ?τικοι χορο?, εξειδικευμ?νασεμιν?ρια, δωρε?ν, συμμετοχ?, υποτροφ?α, υποτροφ?ε?, διαγωνισμ??, διαγωνισμο?,αιγυπτιακ?, αιγυπτιακο?, αιγυπτιακ?ν, παραδοσιακο?, χορευτρι?ν, χορευτικ?,ε?δο?, αραβικ?, ισλαμικ??, ισλαμικο?,


ORIENTAL DANCE STUDIO IN ATHENS GREECE, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL, ORIENTAL DANCE STUDIO, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ORIENTAL, BELLY DANCE, BELLY DANCING, SXOLES XOROU, SXOLI XOROU, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ORIENTAL BELLY DANCE LESSONS, ORIENTAL BELLY DANCE ATHENS GREECE, ORIENTAL ΧΟΡΟΣ, ORIENTAL DANCE, ORIENTAL, ΟΡΙΕΝΤΑΛ,ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΔΑΣΚΑΛΑ BELLYDANCING,XOREYTRIA ORIENTAL, DASKALA ORIENTAL, PTYXIO ORIENTAL, SEMINARIO ORIENTAL, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Date Posted: 12/02/2015 12:39 PM
Move to Bottom
Share to:
<1>

Sign Up | Create | About Us | SiteMap | Features | Forums | Show Off | Faq | Help

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY