εξειδικευμενε? σχολε? χορου oriental belly dance χορο? τη? κοιλια? gadala
www.gadala.gr
  • Are you sure you want to sign out?
Delete Message
  • Are you sure you want to delete?
  • Delete
  • Cancel
Sign In
Don't have an Aimoo account? Just Sign Up
  • User Name:
  • Password:
Forum Stat
Latest Members
Title:ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ GADALA
Views: 20
Search Tags
<1>
Author
  • Registered: 03/24/2010
  • Posts: 133
  • Score: 133
  • Rank:

Σεμιν?ριο Bellydancing – Σεμιν?ρια Χορο? Οριεντ?λ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

?TABLA ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ FALAHI ΚΑΙ SAIDI ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GADALA?

Τραγο?δι: “Mesh Haaloul” / Ερμηνευτ??: Hamada Helal

 AUDITION (υποτροφ?α για την επαγγελματικ? χορευτικ? ομ?δα GADALA)

www.gadala.gr * 2103211008 * info@gadala.gr

http://oriental.edu.gr/index.php/seminaria-oriental-seminario-anatolitikou-xorou-seminars-belly-dance-seminar-bellydancing-xoros-koilias-tsifteteli-xorografies-arabic-music-xorografia-cd-anagnorismeno-ptyxio-parakolouthisis-notes-shmeioseis-vevaiosi-methodos-xoros-gadala/135-aigyptiaki-mousiki-hamada-helal-mesh-haaloul-dance-choreography

Gadala oriental belly dancing studio

www.gadala.gr * 2103211008 * info@gadala.gr

Επαγγελματικ? Ομ?δα Παραδοσιακο? Ανατολ?τικου Χορο? GADALA

Η Επαγγελματικ? Ομ?δα Παραδοσιακο? Ανατολ?τικου χορο?  GADALA, αποτελε?ται απ? ?λληνε? και αιγ?πτιου? επαγγελματ?ε? χορευτ?? και προχωρημ?νου? μαθητ?? του Εξειδικευμ?νου Κ?ντρου GADALA.

Την Καλλιτεχνικ? Διε?θυνση τη? Ομ?δα? ?χει η ελληνοαιγ?πτια χορογρ?φο? – χοροδιδ?σκαλο?, Διευθ?ντρια Χορο? του Ομ?λου για την UNESCO Πειραι?? & Ν?σων, ιδρ?τρια του Εξειδικευμ?νου Κ?ντρου Διδασκαλ?α? Ανατολ?τικου Χορο? GADALA και συντ?κτρια του διεθν?? αναγνωρισμ?νου απ? τον M.E.D.W.OR. Τεχνικολ?γιου Ανατολ?τικου Χορο?, κα Gadala Φωτειν?.

Η κ. Φωτειν? Gadala, ω? ενεργ? μ?λο? σε πολιτιστικο?? συλλ?γου? και κοινωνικ? ιδρ?ματα, ?χει αρκετ?? διακρ?σει? για την εξαιρετικ? φιλανθρωπικ? τη? δρ?ση.

Η κ. Φωτειν? Gadala μαζ? με την επαγγελματικ? χορευτικ? τη? ομ?δα συμμετ?χει σε εκδηλ?σει? με κοινωνικ?, φιλανθρωπικ? και πολιτιστικ? χαρακτ?ρα υπ? την αιγ?δα του M.E.D.W.OR., υπ? την αιγ?δα του Ομ?λου UNESCO Πειραι?? & Ν?σων και σε πολυπολιτισμικ? φεστιβ?λ εκπροσωπ?ντα? την Πρεσβε?α τη? Αιγ?πτου.

Σκοπ?? και στ?χο? μα? ε?ναι η προ?θηση τη? πλο?σια? Αιγυπτιακ?? παρ?δοση? και λα?κ?? τ?χνη? καθ?? και η ?γκυρη, ουσιαστικ?, ποιοτικ? και εμπεριστατωμ?νη εκμ?θηση και διδασκαλ?α τη? δομ?? του ανατολ?τικου χορο?.

Σκ?φτομαι ανατολ?τικο χορ?...

Σκ?φτομαι Εξειδικευμ?νο Κ?ντρο GADALA…

GADALA SPECIALIZED CENTER OF TEACHING ORIENTAL BELLY DANCE IN ATHENS (MEMBER OF MEDWOR)

Agias Eleousis 5, Monastiraki- Athens, GREECE

P.C.. 10554

Tel.: +30 2103211008

Email: info@gadala.gr

 

www.oriental.edu.gr

www.gadala.gr

www.bellydance.edu.gr

 

TAGS: ORIENTAL, BELLYDANCE, ΟΡΙΕΝΤΑΛ, SXOLI, ΜΑΤΗΙΜΑΤΑΣΧΟΛΗΣΧΟΛΕΣ, SXOLES, ΧΟΡΟΥΧΟΡΟΣ, GADALA, ΑΘΗΝΑΚΕΝΤΡΟ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΙΑΣΚΟΙΛΙΑΣΣΧΟΛΩΝΑΝΑΤΟΛΗΣΑΝΑΤΟΛΗΣΕΜΙΝΑΡΙΑΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, SEMINARIO, SEMINARIA, MATHIMA, DASKALA, ΔΑΣΚΑΛΑΜΑΘΗΜΑΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, BELLY DANCE, BELLY DANCING, BELLY, DANCING, BELLYDANCER, BELLYDANCERS, XOREYTRIA, XOREYTES, XOREUTRIES, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, SEMINARION, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ, SEMINARIOU, XOREUTES,ΧΟΡΕΥΤΡΙΑΧΟΡΕΥΤΡΙΕΣΧΟΡΕΥΤΗΣΧΟΡΕΥΤΕΣΠΤΥΧΙΟΑΡΑΒΙΚΟΣΑΙΓΥΠΤΟΣΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ,ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΑΡΑΒΙΚΟΥΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ, TSIFTETELI, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΕΙΡΑΙΑΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΕΞΕΤΑΣΕΙΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΕΞΕΙΔΙΚΕYΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΕΛΛΑΔΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑΠΤΥΧΙΑ,ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΟΜΑΔΙΚΟΙΔΙΑΙΤΕΡΟ,ΤΙΜΕΣΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΦΟΡΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΡΧΑΡΙΩΝΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΧΟΡΕΥΤΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΚΗΦΙΣΙΑΠΕΙΡΑΙΑΣΠΑΤΡΑΚΑΡΔΙΤΣΑΚΡΗΤΗΗΡΑΚΛΕΙΟΧΑΛΚΙΔΑ, STUDIO, CENTER, SCHOLI, SCHOOL, LESSONS, TEACHER, TEACHING, SEMINARS, SEMINAR, PROGRAMME, BIO, SHOW, DVD, VIDEO, PERFORMANCE, SCHOLES, TSIFTETELIA, XOROI, ΑΡΑΒΙΚΟΙΧΟΡΟΙΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙΙΣΛΑΜΙΚΟΙΙΣΛΑΜΙΚΟΣ, FOLKLORE, TRADIOTIONAL, EGYPT, EGYPTIAN, DANCERS, 

ORIENTAL DANCE STUDIO IN ATHENS GREECE, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ORIENTAL, ORIENTAL DANCE STUDIO, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ORIENTAL, BELLY DANCE, BELLY DANCING, SXOLES XOROU, SXOLI XOROU, ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ORIENTAL BELLY DANCE LESSONS, ORIENTAL BELLY DANCE ATHENS GREECE, ORIENTAL ΧΟΡΟΣ, ORIENTAL DANCE, ORIENTAL, ΟΡΙΕΝΤΑΛ,ΔΑΣΚΑΛΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΟΡΙΕΝΤΑΛ, ΔΑΣΚΑΛΑ BELLYDANCING,XOREYTRIA ORIENTAL, DASKALA ORIENTAL, PTYXIO ORIENTAL, SEMINARIO ORIENTAL, ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Date Posted: 12/02/2015 11:45 AM
Move to Bottom
Share to:
<1>

Get cheapest China Wholesale,  China Wholesale Supplier,  to be a retailer is easy now.
LUFFY LUFFY LUFFY
LUFFY